9.9-Contest-3200x800

Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal

“นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์
มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9 ในยุค New Normal
ด้วยความมั่นใจใน Online Security!
โดยนักศึกษาจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 กลุ่มจาก 4 กลุ่มนี้เท่านั้น”

กลุ่ม A: ผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

กลุ่ม B: คุณแม่ลูกอ่อน
ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี

กลุ่ม C: ผู้ชายวัยทำงาน

กลุ่ม D: คนต่างจังหวัด
ที่อายุไม่เกิน 24 ปี

กรรมการตัดสิน

กรรมการผู้ทรงเกียรติ 5 ท่านที่ตัดสินผลงานร่วมกับทีม Shopee Thailand

คุณมีธรรม ณ ระนอง

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. พรรณวดี ประยงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ. ปุณณพศ ดารารัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และวิจัย

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานดีเด่นที่เข้ารอบสุดท้าย

ประกาศผลงานเข้ารอบ 13 ทีมสุดท้ายโดยไม่เรียงลำดับ
ทีมงานจะติดต่อเพื่อเชิญผู้เข้ารอบเข้าร่วม Winner Ceremony ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี้
หากไม่ได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดภายในวันที่ 9 ตุลาคม สามารถติดต่อทีมงาน 9.9 Contest ได้เลยค่ะ

กลุ่ม A: ผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป / Group A: Elders aged 45 y/o and above

A1

ผลงาน: Shopee 9.9 “Shopee big surprise” ดีลใหม่ รุ่นใหญ่ชอบ
ทีม: ช้อปซี่
1. อภิชา อภิวงศ์ธนา
2. หทัยชนกม์ ผังรักษ์
3. จิณณ์ เจริญจิตรวัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

A2

ผลงาน: SHOPEE 9.9 “Senior Super Save”
พรพิชชา ถิรนุทธิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A3

ผลงาน: Shopee New Normal Mode
ทีม: 9อยากดายง๊านน
1. ชิภาณุ ทองจันทร์แก้ว
2. เบญจมาศ ชัยศรี
3. นงลักษณ์ บุญโยธา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

A4

ผลงาน: Shopee 9.9 เอาไปเลย เอาไปได้เลย
ทีม: ใครเขานอนกัน
1. ชญาดา ธีรเวชชการ
2. กฤตภาส เศรษฐสมบัติ
3. นัทธพงศ์ ศรีคำดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่ม B: คุณแม่ลูกอ่อนที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี / Group B: Mothers whose children aged below 6 y/o

B1

ผลงาน: 9.9 หายห่วง ทุกเรื่องลูก
ทีม: 9.9 On Cloud Nine
1. น้ำฝน ศรีสุวรรณ์
2. ปิ่นหทัย โชคศิริผล
3. ภูริทัตต์ วงศ์แสงงาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B2

ผลงาน: Shopee 9.9 โควิดอีกยาว แต่คุณแม่ต้องก้าวต่อไปด้วยกัน
ทีม: lovebirds
1. ไอมี่ อันนันหนับ
2. สารัช สกุลวิระ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B3

ผลงาน: Mommy Shop Shop! แม่จ๋าหนูอยากช้อป!
ทีม: Takoyaki
1. นาย เจนณรงค์ ฉัตรมงคลวงศ์
2. นางสาว กานติมา มาละวรรณโณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B4

ผลงาน: Shopee Mom’s Club X 9.9 ก้าวสำคัญเพื่อลูกน้อย
ทีม: Dumpling consulting
1. Pimlaplus Chatvattananon
2. Nattaya Jaruvekin
3. Supparat Jirachotikul
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่ม C: ผู้ชายวัยทำงาน / Group C: Workingmen

C1

ผลงาน: SHOPEE MAN 9.9 เวิร์คกิ้งแมน ช้อปปิ้งมันส์
ทีม: Sixty-Two
1. ชาลิสา สุ่มมาตย์
2. จิดาภา ลิ้มธนาคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

C2

ผลงาน: “SHOP (KUB NONG MAI) PEE”
ช้อปกับน้องมั้ยพี่!!! ช้อปปี้จัดให้ 

ทีม: Shop (kub nong mai) Pee
1. Kingkomon Piyawannasuth
2. Navee Sarawanangkoor
3. Thitiporn Udomthanasarn
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

C3

ผลงาน: How to make men yours
ทีม: DoubleW
1. สโรชา เหลืองวุฒิธรรม
2. สายรุ้ง พัชรธานี
3. ปวีร์ทิชา ฐิตินันท์ชยกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่ม D: คนต่างจังหวัดช่วงอายุต่ำกว่า 24 ปี / Group D: People aged below 24 y/o in rural areas

D1

ผลงาน: NEW SHOPEE ช้อปสนุก ช้อปปลอดภัย
ทีม: Marvelous
1. พิชชา จิตต์ไชยวัฒน์
2. อร ปิยาภรณ์
3. ชนิสรา ฉิมบรรเลง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

D2

ผลงาน: Shopee 9.9 Let’s shop together
ชวนวัยรุ่นทั่วไทย ช้อปสนุก ปลอดภัย ครบ จบ ทุกไลฟ์สไตล์

ทีม: In it for the beer
1. ศิริธร แก้วสุพรรณ์
2. สุฎารัตน์ สุขภิลาภ
3. ปณิธิ ลิ้มละมัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลพิเศษ “ส่งไว เอาใจไปเลย!”

Shopee ขอชื่นชมน้องๆ 5 ทีมแรกที่ขยัน ทุ่มเท และส่งผลงานเข้าก่อนมาใคร!
รอรับ Voucher มูลค่า 500 บาทจาก Shopee ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ได้เลย!

1. ผลงาน: Shopee ออกแบบประสบการณ์ Shopping ที่ดี
กชพร รัชตวุฒิมงคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)

2. ผลงาน: 9.9 อย่า..คิดเยอะ
1. นิทัชชญา บุญประเสริฐ
2. อัจฉรา แก้วตา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

3. ผลงาน: Baby kids
1. ทรงพล ฉันทอภิชัย
2. ศักรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ
3. ช่อลดา คุ้มเนตร
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

4. ผลงาน: คุณแม่วัยใส กับ คุณลูกวัยซน
1. ปริญภาณี ว่องวุฒิ
2. ณัฐพงษ์ จุดสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

5. ผลงาน: shopee by wbac
1. วัชราภรณ์ รอดงาม
2. สุดารัตน์ วิชาโคตร
3. ธนธฤต แร่ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ผลงานแบบไหนที่ Shopee มองหา?

criteria icon

เกณฑ์การตัดสิน

1. 80% จากคุณภาพของผลงาน โดยแบ่งเป็น 

  • ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้จริง 30 คะแนน 
  • เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการซื้อของออนไลน์ 20 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • ความเรียบร้อยสวยงาม 5 คะแนน
  • ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ 5 คะแนน

2. 20% จาก Social Engagement เช่น Link Click (จำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาในหน้า 9.9 campaign จากโพสต์ของผู้เข้าแข่งขัน), Share (จำนวนครั้งที่โพสต์ของผู้เข้าแข่งขันถูกแชร์หรือรีทวีต) เป็นต้น

*การวัด Social Engagement จะทำการวัดตั้งแต่วันที่ Publish ผลงานลง Facebook จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

about icon

ผลงานที่ดีจะต้อง

– นำเสนอวิธีเพิ่ม New Customer จากกลุ่มเป้าหมายที่ Shopee กำหนดให้ (กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 4 กลุ่ม) โดยแสดงให้เห็นการวางแผนที่ดี และความเข้าใจพื้นฐานที่มีต่อธุรกิจ e-Commerce

– แสดงให้เห็นถึง Insight ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จากการ Research หาข้อมูลมาอย่างดี

– แสดงให้เห็นวิธีการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการซื้อของออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เลือก

– นำเสนอให้เข้าใจง่ายโดยใช้รูปแบบกราฟิกหรือโปสเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แคมเปญ เกม ฟีทเจอร์ใหม่ ๆ เป็นต้น

– สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงเวลา New Normal หลังสถานการณ์ COVID – 19 และสามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความสมเหตุสมผลในแง่ธุรกิจ

รางวัลการประกวด

ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในรูปแบบบทความและวิดีโอทาง Shopee Blog

The winner Shopee 9.9 Contest
รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา 35,000 บาท

1st runner up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา 18,000 บาท

2nd runner up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา 9,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล

ประเภท ‘ส่งไว เอาใจไปเลย’

บัตรกำนัล Shopee มูลค่า 500 บาท
สำหรับคนส่งเร็วและทำถูกกติกา 5 ทีมแรกเท่านั้น!

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล

ประเภท ‘เสริมกำลังใจ’

บัตรกำนัล Shopee มูลค่า 500 บาท

ระยะเวลาในการสมัครและส่งผลงาน

1 สิงหาคม 63

เปิดรับสมัครโดยกรอกฟอร์มที่กำหนดให้

3 สิงหาคม 63

เปิดรับการส่งผลงานตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป โดยกรอกในฟอร์มที่กำหนดให้

15 กันยายน 63

ปิดรับผลงานเวลา 23:59 น. วันที่ 15 กันยายน 2563

5 ตุลาคม 63

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายผ่านทาง Shopee Blog แบบไม่เรียงลำดับคะแนน โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะในพิธีมอบรางวัล

22 ตุลาคม 63

พิธีมอบรางวัล

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ทำไมคุณถึงควรเข้าร่วม Shopee 9.9 Contest?

1. Shopee 9.9 Contest เป็นกิจกรรมการแข่งขันสำหรับนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของ Shopee Thailand
2. คุณจะได้พัฒนาทักษะของตนเองหลากหลายด้าน ทั้งการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และการทำงานเป็นทีม
3. รางวัลรวมกว่า 70,000 บาท และเกียรติบัตรและเพิ่มโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailand

ทีมไม่ครบ 3 คนสามารถสมัครได้หรือไม่?

สมัครได้ค่ะ สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบทีม 2 คน และแบบทีม 3 คน

มีเพื่อนจากมหาวิทยาลัยอื่นอยู่ในทีมเดียวกันได้หรือไม่?

ใน 1 ทีมจะต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น

นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?

หากสถานศึกษาของนักศึกษาอยู่ในประเทศไทย นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ค่ะ

ผู้ที่อยู่ระหว่างรอขึ้นสถานะบัณฑิตจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่?

หากภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สถานะของนักศึกษายังคงเป็น ‘กำลังศึกษา’ ตามระบบของสำนักทะเบียน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Shopee 9.9 Contest ได้ค่ะ

กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส หรือปริญญาตรี แต่อายุมากกว่า 25 ปี สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?

Shopee ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาปวส หรือปริญญาตรีที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีเท่านั้นค่ะ

ไม่ได้เรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับการตลาด สามารถสมัครได้หรือไม่?

สามารถสมัครได้ เพียงคุณมีความสนใจในเรื่องของการตลาดหรือธุรกิจ e-Commerce ไม่ว่าจะเรียนคณะใดก็สามารถเข้าร่วมได้

ลืมชื่อทีม, อยากเปลี่ยนชื่อทีม, กรอกข้อมูลผู้สมัครผิดต้องทำยังไง?

สามารถติดต่อมาที่ som.kongchanda@shopee.com โดยเขียนหัวข้อว่า [Shopee 9.9 Contest 2020] – ขออัพเดทชื่อทีม/ข้อมูลผู้สมัคร (ตามที่น้องๆ ต้องการแก้ไข) โดยในอีเมลจะต้องระบุชื่อ-สกุล และมหาวิทยาลัยของสมาขิกคนใดคนหนึ่งในทีมเพื่อให้ Shopee สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ค่ะ

การส่งผลงานและการตัดสิน

1 ทีมสามารถส่งได้กี่ผลงาน?

1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น และในขั้นตอนการแชร์ผลงานลงบน Social ควรเลือกแชร์ลงใน Facebook ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมเท่านั้น และนำ link ของโพสต์ดังกล่าวกรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงานค่ะ

สามารถนำรูป Shopee Ambassador หรือศิลปิน / Celebrity มาใช้ประกอบผลงานได้หรือไม่?

ไม่ควรอย่างยิ่ง เนื่องจากภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์ รวมถึงศิลปิน/Celebrity อาจจะไม่ได้เป็น Ambassador ของ Shopee แล้ว การนำรูปมาใช้ประกอบผลงานมีโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจผิดได้ในวงกว้าง

ต้องแชร์ผลงานลงบน Facebook อย่างไรจึงจะถูกกติกา?

ใส่ #ShopeeNewNormal พร้อม #TeamUniversity (เช่น #TeamBU, #TeamCU, #TeamRU, etc.) และแนบ URLs แคมเปญ Shopee 9.9 https://shopee.co.th/m/99 ไว้ในโพสต๋ด้วย นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถใส่คำอธิบายผลงานของตัวเองเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มาเห็นโพสต์ของเราได้ด้วยค่ะ สามารถดูตัวอย่างได้จากภาพด้านล่างนี้

** สำหรับการเผยแพร่ผลงานบน Facebook ส่วนตัวโดยตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถลงโฆษณาได้ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ควรนำผลงานไปโพสต์บน Facebook Page เพื่อยิงโฆษณา

ตัวอย่าง Post บน Facebook - Shopee 9.9 Contest 2020

จำเป็นต้องแนบ Research หรือรายงานเพิ่มเติมไปพร้อมกับผลงานหรือไม่?

ไม่! ผลงานที่ต้องส่งมีเพียงโปสเตอร์ 1 ชิ้นที่แชร์ผ่าน Facebook (โดยส่ง link ของโพสต์ดังกล่าวมาในแบบฟอร์มส่งผลงาน) เท่านั้น! ผู้เข้าแข่งขันควรพยายามสื่อสารไอเดียทุกอย่างในโปสเตอร์ 1 ชิ้นให้เข้าใจง่ายและน่าประทับใจ กรรมการจะมองเห็นวิธีคิด การ Research ค้นคว้าเพิ่มเติม รวมถึงความพยายามเบื้องหลังผลงานได้จากโปสเตอร์ใบนี้ค่ะ

ใครเป็นผู้ตัดสินผลงานของนักศึกษา?

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) จะเป็นผู้ตัดสินและให้คะแนนผลงานของนักศึกษา ร่วมกับทีม Online Marketing ของ Shopee Thailand โดยระหว่างการตัดสินจะไม่มีการเปิดเผย ชื่อ คณะ และมหาวิทยาลัย ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส ถึง ปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีเท่านั้น
2. บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดการประกวด”) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภทแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดแล้ว
3. ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับทราบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้
– เนื้อหาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ของหน่วยงานรัฐ
– เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และหรือ
– เนื้อหาอื่นใดที่ไม่สมควรหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด
ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ผู้แข่งขันดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือหยุดการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้แข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้จัดการประกวดทุกกรณี
4. ผู้แข่งขันตกลงว่าหากผลงานส่งเข้าประกวดของตนได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ผู้แข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
5. ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือเรียกรางวัลที่ได้มอบไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัลหรือการฝึกงาน ถ้าพบว่าผู้เขเข่งขันไม่ได้ปฏิบัติหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวดนี้ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากผู้เแข่งขันได้รับรางวัลที่เป็นเงินไปจากผู้จัดการประกวดแล้ว ผู้แข่งขันจะต้องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้จัดการประกวดร้องขอ หากเพิกเฉยผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้แข่งขันต่อไป
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนงานประกวดนี้
7. ผู้แข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานไปใช้วิเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แสดงหรือเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่างๆ ของผู้จัดการประกวดได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน
8. ผู้แข่งขัน (ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
9. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

criteria icon

สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล: som.kongchanda@shopee.com กรุณาใส่ [Shopee 9.9 Contest 2020] ในหัวข้ออีเมลทุกครั้ง
เบอร์โทรศัพท์:  09-7047-0654
กรุณาติดต่อในวันทำการ เวลา 10:00 – 19:00 น. ผ่านอีเมลและเบอร์โทรที่ระบุไว้เท่านั้น

พันธมิตร

จัดโดย

shopee_logo_en

พันธมิตรหน่วยงานภาครัฐบาล

ETDA logo

พันธมิตรฝ่ายการศึกษา
(มหาวิทยาลัย)

Srinakharinwirot_Logo_EN_Color
TNI
Logo_RPU
CRRU
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Burapha Business School
Chula Business School
SBS
JCTU
KKBS
hatyai univerity
SRU
PKRU
UDRU
LRU
KRU

พันธมิตรฝ่ายการศึกษา
(วิทยาลัย)

PIM
Logo_TTC
Logo_wbac
Logo_wtc

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

รับรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทกับ Shopee 9.9 Contest บอกเลยปีนี้ปังกว่าเดิม!

X