ตรุษจีนไปไหนดี? รวม 8 ที่เที่ยวตรุษจีน เที่ยวสนุกทั้งครอบครัว

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.ใหม่นั้น ก็มีเทศกาลหนึ่งที่ตามมาใกล้ๆ กัน นั่นก็คือ เทศกาลตรุษจีน หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน ที่ครอบครัวชาวจีนทั้งแผ่นดินใหญ่ หรือจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วนออกมาทำกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางกลับไปพบปะครอบครัว ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ หรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการไปเที่ยวกับครอบครัว ซึ่งสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนนั้น ก็มักจะเริ่มต้นกิจกรรมกันตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ และสุดท้ายจบที่วันเที่ยว...

Read more

New & Rising