Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal

“นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์
มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9 ในยุค New Normal!
โดยนักศึกษาจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 กลุ่มจาก 4 กลุ่มนี้เท่านั้น”
eldery people

กลุ่ม A: ผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

Target B

กลุ่ม B: คุณแม่ลูกอ่อน
ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ปี

Target C

กลุ่ม C: ผู้ชายวัยทำงาน

Target D

กลุ่ม D: คนต่างจังหวัด
ช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี

สมัครเข้าร่วมเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท!

ผลงานแบบไหนที่ Shopee มองหา?

about icon

ผลงานที่ดีจะต้อง

– นำเสนอวิธีเพิ่ม New Customer จากกลุ่มเป้าหมายที่ Shopee กำหนดให้ (กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 4 กลุ่ม) โดยแสดงให้เห็นการวางแผนที่ดี และความเข้าใจพื้นฐานที่มีต่อธุรกิจ e-Commerce

– แสดงให้เห็นถึง Insight ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จากการ Research หาข้อมูลมาอย่างดี

– นำเสนอให้เข้าใจง่ายโดยใช้รูปแบบกราฟิกหรือโปสเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ไอเดียได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แคมเปญ เกม ฟีทเจอร์ใหม่ ๆ เป็นต้น

– สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าในช่วงเวลา New Normal หลังสถานการณ์ COVID – 19

– สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีความสมเหตุสมผลในแง่ธุรกิจ

criteria icon

เกณฑ์การตัดสิน

1. 70% จากคุณภาพของผลงาน โดยแบ่งเป็น 

  • ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้จริง 30 คะแนน 
  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • ความเรียบร้อยสวยงาม 5 คะแนน
  • ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ 5 คะแนน

2. 30% จาก Social Engagement เช่น Link Click (จำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาในหน้า 9.9 campaign จากโพสต์ของผู้เข้าแข่งขัน), Share (จำนวนครั้งที่โพสต์ของผู้เข้าแข่งขันถูกแชร์หรือรีทวีต) เป็นต้น

ขั้นตอนการเข้าร่วม Shopee 9.9 Contest 2020

step 1

กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมไม่เกิน 3 คน

step 2

ทำรูปกราฟฟิกหรือโปสเตอร์ที่สื่อถึงไอเดียของคุณ และตอบโจทย์ที่ Shopee กำหนด

step 3

เผยแพร่ผลงานลง Facebook ของคุณ กรณีสมัครในรูปแบบทีม 2 หรือ 3 คน ควรเลือกเผยแพร่ใน Facebook ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีม และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

step 4

กรอกใบส่งผลงาน โดย Copy Link จากโพสต์ที่เผยแพร่บน Facebook มาใส่ในใบส่งผลงาน พร้อมให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลงาน และข้อมูลอื่นๆ อย่างครบถ้วน

step 5

รอการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจาก Shopee ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น.

รางวัลการประกวด

ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในรูปแบบบทความและวิดีโอทาง Shopee Blog

1st runner up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา 18,000 บาท

The winner Shopee 9.9 Contest
รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา 30,000 บาท

2nd runner up
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา 9,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล

ประเภท ‘ส่งไว เอาใจไปเลย’

บัตรกำนัล Shopee มูลค่า 500 บาท
สำหรับคนส่งเร็วและทำถูกกติกา 5 ทีมแรกเท่านั้น!

รางวัลพิเศษ 5 รางวัล

ประเภท ‘เสริมกำลังใจ’

บัตรกำนัล Shopee มูลค่า 500 บาท

ระยะเวลาในการสมัครและส่งผลงาน

  • นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วม Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 
  • นักศึกษาสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเท่านั้น 
  • Shopee จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในหน้านี้ 

Hall of Fame

ตัวอย่างผลงานยอดเยี่ยมจาก Shopee 9.9 Contest ปี 2019

Winner 2019

รางวัลชนะเลิศ
ทีม Marathon On Fire
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1st Runner Up 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม 59neverdie
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

2nd Runner Up 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม 9 แรกไม่เป็นไร 9 ต่อไปทาเคชิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส ถึง ปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีเท่านั้น
2. บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดการประกวด”) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภทแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดแล้ว
3. ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับทราบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้
– เนื้อหาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ของหน่วยงานรัฐ
– เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใดๆ
– เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และหรือ
– เนื้อหาอื่นใดที่ไม่สมควรหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด
ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ผู้แข่งขันดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือหยุดการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้แข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้จัดการประกวดทุกกรณี
4. ผู้แข่งขันตกลงว่าหากผลงานส่งเข้าประกวดของตนได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ผู้แข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
5. ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือเรียกรางวัลที่ได้มอบไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัลหรือการฝึกงาน ถ้าพบว่าผู้เขเข่งขันไม่ได้ปฏิบัติหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวดนี้ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากผู้เแข่งขันได้รับรางวัลที่เป็นเงินไปจากผู้จัดการประกวดแล้ว ผู้แข่งขันจะต้องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้จัดการประกวดร้องขอ หากเพิกเฉยผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้แข่งขันต่อไป
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนงานประกวดนี้
7. ผู้แข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานไปใช้วิเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แสดงหรือเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่างๆ ของผู้จัดการประกวดได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน
8. ผู้แข่งขัน (ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
9. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

criteria icon

สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล: som.kongchanda@shopee.com กรุณาใส่ [Shopee 9.9 Contest 2020] ในหัวข้ออีเมลทุกครั้ง
เบอร์โทรศัพท์:  09-7047-0654 (ฝ่ายประสานงาน Shopee 9.9 Contest)

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.