Shopee 9.9 Contest | ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท! พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน 

ประกาศผลรางวัล Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

เข้าร่วมการแข่งขัน Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก ง่ายๆ แค่ทำตามสเต็ปต่อไปนี้

1.

Apply Form

กรอกใบสมัคร – กรอกข้อมูลลงใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมไม่เกิน 3 คน

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อสมัคร คลิกที่ปุ่ม “สมัครเข้าร่วม” สีชมพูด้านบนได้เลย!

2.

idea

Create ผลงานคูลๆ – สามารถทำผลงานออกมาได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ Video, Graphic, และ Article (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.

Social

แชร์ลง Social ให้โลกรู้! – หลังจากวางแผนและลงมือทำผลงานจนเสร็จแล้ว ให้ Post ผลงานลงบน Facebook หรือ Twitter โดยอย่าลืมใส่ ข้อมูลต่อไปนี้ลงไปด้วย

3.1 #ShopeeTH99

3.2 #TeamUniversityName (เช่น #TeamCU #TeamBU #TeamTU เป็นต้น ตามชื่อย่อของมหาวิทยาลัยที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่เลยจ้า)

3.3 แนบ Link: https://shopee.co.th/m/99 ไว้ใน Post

3.4 แต่ละทีมสามารถส่งโพสต์และส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

พอใส่ครบแล้วให้ตั้งค่าโพสต์นี้เป็น Public แล้ว กด Publish ได้เลย!

4.

submission form

กรอกใบส่งผลงาน – หลังจากแชร์บน Social เรียบร้อยแล้ว รีบมากรอกใบส่งผลงานให้เรียบร้อย โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้อง Copy Link จากโพสต์บน Social แนบมาในใบส่งผลงานด้วยนะ!

ถ้าทำผลงานเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ส่งผลงาน” สีชมพูด้านบนได้เลย!

5.

winner_announce_shopee_99_contest

รอประกาศผลการแข่งขันจาก Shopee – นั่งจิบชาสบายๆ รอ Shopee ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น.

โจทย์ของเรา

“ออกแบบแคมเปญ Shopee 9.9 ปี 2020 ที่จะเปลี่ยน

ประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ในโลกอนาคต”

VIDEO

ผลงานที่ส่งแบบ Video จะต้อง:

1. มีความยาวอย่างน้อย 6 วินาที

2. ความยาวต้องไม่เกิน 5 นาที

3. สามารถแชร์ลงบน Facebook หรือ Twitter ได้

GRAPHIC

ผลงานที่ส่งแบบ Graphic จะต้อง:

1. มีจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น

2. ส่งเป็นไฟล์ .png หรือ .jpg เท่านั้น

3. สามารถแชร์ลงบน Facebook หรือ Twitter ได้

ARTICLE

ผลงานที่ส่งแบบ Article จะต้อง:

1. มีความยาวอย่างน้อย 300 คำ

2. ความยาวสูงสุดไม่เกิน 1,000 คำ

2. สามารถโพสต์บน Facebook หรือ Twitter ได้

โจทย์การแข่งขัน

นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee 9.9 ปี 2020 ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ในโลกอนาคต’ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปี้งออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้เล็งถึงกลุ่มลูกค้าของช้อปปี้ในประเทศไทยเป็นหลัก เพื่อมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าใหม่ ทั้งนี้แคมเปญจะต้องมีความสร้างสรรค์และเป็นไปได้ภายในปี 2020 และต่อยอดได้จริง 

ระยะเวลาในการสมัครและส่งผลงาน

 • นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วม Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น 
 • นักศึกษาสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 ผ่านแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเท่านั้น 
 • Shopee จะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 16 กันยายน 2562 ในหน้านี้ 
๋Judging Guideline

เกณฑ์การตัดสิน

1. 70% จากคุณภาพของผลงาน โดยแบ่งเป็น 

 • Creativity 20 คะแนน 
 • Innovative Thinking 20 คะแนน
 • Logical Thinking 30 คะแนน

2. 30% จาก Social Engagement เช่น Link Click (จำนวนครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาในหน้า 9.9 campaign จากโพสต์ของผู้เข้าแข่งขัน), Share (จำนวนครั้งที่โพสต์ของผู้เข้าแข่งขันถูกแชร์หรือรีทวีต) เป็นต้น

26

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน(ผู้เข้าแข่งขันแบบทีมจะได้รับเงินรางวัล 1 รางวัลต่อทีม)
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 7,500 บาท
 • รางวัลพิเศษ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

*ทุกรางวัลที่กล่าวมานี้จะได้รับเกียรติบัตรจาก Shopee และจะได้รับการสัมภาษณ์จากทีมงาน Shopee เพื่อเผยแพร่ไอเดียที่น่าสนใจของน้องๆ ผ่านทาง Shopee Blog

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส ถึง ปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 17-25 ปีเท่านั้น

2.  บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดการประกวด”) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงาน ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภทแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุดแล้ว 

3.  ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับทราบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาหรือภาพลักษณ์ดังต่อไปนี้

 •  เนื้อหาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ  ของหน่วยงานรัฐ
 • เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใดๆ
 • เนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลใดๆ
 • เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใดๆ  
 • เนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และ/หรือ
 • เนื้อหาอื่นใดที่ไม่สมควรหรือไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการประกวด 

ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ผู้แข่งขันดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือหยุดการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผู้แข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้จัดการประกวดทุกกรณี

4.  ผู้แข่งขันตกลงว่าหากผลงานส่งเข้าประกวดของตนได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ผู้แข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

5.   ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรือเรียกรางวัลที่ได้มอบไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัลหรือการฝึกงาน ถ้าพบว่าผู้เขเข่งขันไม่ได้ปฏิบัติหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวดนี้ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากผู้เแข่งขันได้รับรางวัลที่เป็นเงินไปจากผู้จัดการประกวดแล้ว ผู้แข่งขันจะต้องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้จัดการประกวดร้องขอ หากเพิกเฉยผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้แข่งขันต่อไป

6.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ ถูกนำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อนงานประกวดนี้

7. ผู้แข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานไปใช้วิเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้แสดงหรือเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่างๆ ของผู้จัดการประกวดได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน

8.   ผู้แข่งขัน (ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

9.   ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Contact Shopee

สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล: som.kongchanda@shopee.com กรุณาใส่ [Shopee 9.9 Contest] ในหัวข้ออีเมลทุกครั้ง

เบอร์โทรศัพท์: 06-3323-9986 (คุณอาร์ม)

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.