Tag: LifeatShopee

เด็กฝึกงาน

บอกเล่าความประทับใจกับการเป็นเด็กฝึกงานที่ Shopee กับ 3 สาวต่างมหาวิทยาลัย

เด็กฝึกงาน #LifeatShopee ใน Ep นี้ เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของเด็กฝึกงานในทีม Online Marketing หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า ทีม OM ก็ได้ โดยที่ 3 เด็กฝึกงานของเรา น้องเฟิร์น น้องอาจิง และน้องเพชรซี่ ...

New & Rising