Tag: สรรพคุณของน้ำผึ้ง

16 ประโยชน์ของน้ำผึ้งต่อสุขภาพ ของดีจากธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้าม

เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักน้ำผึ้งกันอยู่แล้ว แต่รู้หรือเปล่าว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งนั้นมีอะไรบ้าง บอกเลยว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ ใครชอบความหวานที่ได้จากธรรมชาติควรมีติดครัวไว้เลยล่ะ มาดูกันดีกว่าว่า ประโยชน์ของน้ำผึ้งต่อสุขภาพ นั้นนอกจากให้ความหวานแล้วน้ำผึ้งจะทำอะไรได้อีก น้ำผึ้ง คือ มาทำความรู้จักน้ำผึ้งกันก่อน น้ำผึ้งคือน้ำหวานที่ผึ้งงานนำมาเก็บสะสมไว้ในรวงผึ้ง โดยผึ้งจะกลืนน้ำหวานจากดอกไม้ลงสู่กระเพาะน้ำหวาน ซึ่งจะมีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำหวานแล้วนำมาเก็บไว้ในหลอดรวงผึ้ง รสชาติ กลิ่น สีของน้ำผึ้งจะแตกต่างกันไปตามดอกไม้ชนิดนั้น ๆ ซึ่งน้ำผึ้งประกอบไปด้วยน้ำตาลมากถึง 80-85% เลยทีเดียว ...