Tag: วันสำคัญทางศาสนา

Shopee Blog วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา 2567 ความสำคัญ และ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยม

ทุกวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือหากในปีนั้นเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มี 13 เดือน คือเดือน 8 สองครั้ง) วันอาสาฬหบูชาจะเลื่อนไปตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง ...

New & Rising