Tag: โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการ GLP

เปิดใจสมาชิก GLP กับเหตุผลที่ตัดสินใจสมัครร่วมโครงการ และก้าวข้าม Comfort Zone ของตัวเอง

“โอกาสดี ๆ ไม่ได้ผ่านมาบ่อย ๆ” คำที่หลายคนมักนึกถึงอยู่เสมอ เพื่อใช้ผลักดันให้ตัวเองคว้าโอกาสตรงหน้าไว้ เหมือนกับสมาชิก Thailand Global Leaders Program 2019 (GLP) ทั้ง 6 คน ที่จะมาเปิดใจ และเล่าถึงเหตุผลที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจตั้งแต่วันสมัคร จนกลายมาเป็นสมาชิกโครงการ GLP ...