Tag: เมนู อาหาร คลี น

อาหารโปรตีนสูง เสริมกล้ามเนื้อ ช่วยลดน้ำหนักได้

7 อาหารโปรตีนสูง โปรตีนคุณภาพ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยลดน้ำหนักได้ !

การได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพโดยรวม เพราะอาหารโปรตีนเป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ร่างกายต้องการ และโปรตีน มีอะไรบ้างนั้น แหล่งอาหารโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ ได้แก่ ไข่ ถั่ว เนื้อไม่ติดมัน ปลา ผลิตภัณฑ์จากนม และธัญพืชบางชนิด ซึ่งเมนูโปรตีนนั้นดีต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาเคมี การสังเคราะห์ฮอร์โมน และอื่น ๆ ...

New & Rising