Tag: เช็กอายุยางรถยนต์

ได้เวลาเปลี่ยนยางรถยนต์แล้ว มาเช็กอายุยางรถยนต์กันเถอะ

สำหรับคนขับรถยนต์ทั้งหลาย นอกจากการขับรถอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์บนท้องถนนแล้ว การตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องมีความรู้ติดตัวไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ หรือแม้กระทั่งอายุการใช้งานยางรถยนต์เองก็ตาม วันนี้เรามีวิธีการตรวจเช็กอายุยางรถยนต์ด้วยตัวเอง วิธีการเลือกซื้อยางรถยนต์ทั้งมือ 1 และมือสอง การเปลี่ยนยางรถยนต์ รวมถึงการดูแลรักษายางรถยนต์มาฝากกัน เมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนยางรถยนต์ได้แล้ว อายุการใช้งานยางรถยนต์ อายุยางรถยนต์ 1 เส้นนั้นอยู่ที่ 2 ปี หรือที่ระยะการวิ่งราว ๆ ...