Tag: ป้องกันการตั้งครรภ์

วิธีใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง

มั่นใจไหมว่าไม่ท้อง? มาเช็กวิธีเลือกไซซ์และวิธีใส่ถุงยางอนามัยแบบถูกต้อง

การใส่ถุงยางอนามัยนอกจากจะเป็นหนึ่งในวิธีเบื้องต้นสำหรับการคุมกำเนิดแล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกด้วย แต่รู้ไหมว่า “วิธีใส่ถุงยางอนามัย” ที่ถูกต้อง มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรรู้ เริ่มตั้งแต่การเลือกไซซ์ถุงยางที่เหมาะสมไปจนถึงการถอดถุงยางอนามัย สำหรับมือใหม่หัดใช้หรือจะเป็นมือเก่าที่อยากเช็กให้ชัวร์ ตามไปดูกันเลยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการเลือกซื้อถุงยางอนามัย สำหรับมือใหม่ เชื่อว่าการเดินไปยังชั้นขายถุงยางอนามัยเพื่อไปหยิบทีละกล่องแล้วค่อย ๆ อ่าน คงเป็นเรื่องยากลำบากใจ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ...

New & Rising