Tag: #ตรุษจีน

Shopee Blog วันตรุษจีน

วันตรุษจีน 2567 วันที่เท่าไหร่ ประวัติวันตรุษจีน และวิธีไหว้ที่ถูกต้องทำอย่างไร!

วันตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของชาวจีนทั่วโลกเป็นอยากมาก รวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากวันตรุษจีนเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่งก็คล้าย ๆ กับวันสงกรานต์ของไทยที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เมื่อถึงเทศกาลวันตรุษจีนจะมีวันหยุดประมาณ 3 - 4 วัน ถือเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่ทุกคนในครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ทำกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งหลาย ๆ คนก็รู้จักวันตรุษจีนเป็นอย่างดี แต่อาจจะไม่รู้ว่าวันตรุษจีนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ...

New & Rising