Tag: ซื้อของออนไลน์

Shopee Blog ตารางไซซ์รองเท้า

ตารางเทียบไซซ์รองเท้าชาย-หญิง ซื้อรองเท้าออนไลน์ครั้งหน้าจะได้ไม่เฟล!

ปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถซื้อได้แทบทุกอย่าง ทำให้รูปแบบการซื้อเปลี่ยนไป อย่างการซื้อรองเท้าที่จำเป็นจะต้องวัดไซซ์ที่แน่ชัด ถึงแม้บางคนจะรู้ไซซ์เท้าของตัวเองอยู่แล้วก็ตาม เพราะแพทเทิร์นในการผลิตรองเท้าของแบรนด์ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันเล็กน้อย หรือแบรนด์รองเท้าที่มาจากต่างประเทศ ก็มีมาตรฐานเรื่องไซซ์รองเท้าที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้การซื้อรองเท้าได้ไซซ์ที่เป๊ะ ไม่ต้องเฟล เรามาดูตารางเทียบไซซ์และวิธีวัดไซซ์รองเท้าที่ถูกต้องกันเลย ไซซ์รองเท้ามีกี่หน่วย ไซซ์รองเท้ามีแบบไหนบ้าง ขนาดรองเท้าแตกต่างกันไปทั่วโลก และภูมิภาคต่างๆ ก็ใช้ระบบการวัดขนาดที่แตกต่างกัน ระบบกำหนดขนาดหลัก ได้แก่ ไซซ์รองเท้า ...