Tag: ชุดชั้นใน

Shopee Blog สถานที่บริจาคชุดชั้นใน

ชวนโละตู้! พิกัดบริจาคชุดชั้นใน แชร์บุญ ส่งต่อน้ำใจ

รู้หรือไม่ว่า อายุการใช้งานของชุดชั้นในจริง ๆ แล้วอยู่ที่ประมาณ 6 – 8 เดือนเท่านั้น เพราะวัสดุจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง แต่ถ้าเราต้องเปลี่ยนชุดชั้นใน แล้วของเก่าที่ใช้ไม่ได้แล้ว เราจะทำอย่างไร ? วันนี้ Shopee Blog เลยชวนทุกคนมาทิ้งบราเก่าแบบไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังสร้างประโยชน์ให้กับโลก ...

New & Rising