Tag: #การ์ดแต่งงาน

การ์ดแต่งงาน เขียนอะไรบ้าง ทำยังไง

รู้ไว้ไม่โป๊ะ! รายละเอียดการ์ดแต่งงาน เรื่องไม่เล็กที่หลายคนมองข้าม

  การ์ดแต่งงานนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนของคู่บ่าวสาวที่กล่าวคำเชิญไปยังบุคคลสำคัญ การ์ดแต่งงานหรือบัตรเชิญจึงเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เราเชิญมาร่วมงานโดยรูปแบบและสีสันของการ์ดแต่งงานอาทิ ความหรูหรา ความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติ หรือความสดใสสนุกสนานเป็นกันเอง ยังแสดงถึงตัวตนของคู่บ่าวสาวและครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้อีกด้วย          การ์ดแต่งงานที่ดี ควรจะต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กระชับ ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไป มีการระบุวันเวลา ตลอดจนสถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานอย่างชัดเจน  การจัดเตรียมการ์ดแต่งงานจึงเป็นอีกเรื่องเล็กที่ไม่เล็กซึ่งคู่บ่าวสาวทุกคู่ไม่ควรมองข้ามหากไม่อยากโป๊ะแตก การเตรียมรายชื่อแขกที่มาร่วมงานในการ์ดแต่งงาน การเตรียมข้อมูลที่จะใส่ลงในการ์ดแต่งงานและจำนวนการ์ดที่ต้องพิมพ์ควรเริ่มจากชื่อที่มีตำแหน่งหรืออาวุโสมากที่สุดก่อน เช่น ชื่อประธานในพิธี ชื่อ-สกุลเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว ...