World Shopping

อยู่ในโหมดพักร้อน
ร้านค้านี้กำลังอยู่ในโหมดพักร้อน
ให้คะแนน:
4.8 เต็ม 5
(139 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
88%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
WORLD SHOPPING 🛒 จัดจำหน่ายสินค้าของแท้ 100% เท่านั้น 📢 รบกวนลูกค้าอ่านเงื่อนไขของทางร้านสักครู่นะคะ*** ✅ ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เนื่องจากทางร้านไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ 📃 หากลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งรายละเอียดผ่านทางแชทค่ะ (บางรายการอาจไม่สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้ ทางร้านจะแจ้งไว้ที่สินค้านะคะ) ⏰ เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. **(หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)**ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: