amp snack

Active เมื่อ 20 เดือน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
0 Ratings
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
amp snack ขนมทานเล่นเพื่อสุขภาพ เราพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผ่านการทอดแบบสูญญากาศ ไม่ใช้นำ้มัน ไม่คอเรสตอรอล อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เราขอนำเสนอ มันม่วงญี่ปุ่นแผ่นทอดกรอบไร้น้ำมันน รสดั้งเดิม, รสวาซาบิ, Sea Salt และฟักทองแท่งทอดกรอบไร้นำ้มัน รสด้ังเดิม, รสวาซาบิ, รสSea Saltดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: