tenavgroup_10

Active เมื่อ 10 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.8 เต็ม 5
(13 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
92%
เราเป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม ส่งสินค้าตรงตามเวลา และบริการอย่างมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง รวมทั้งให้คำปรึกษาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง แก่ลูกค้าบริษัทฯมีการประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ามากมาย ทำการจำหน่ายสินค้าระบบภาพ แสงและเสียงนานาชนิด ครอบคลุมถึงการบริการเข้าระบบได้ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: