สมาคมพระคริสตธรรมไทย

Active เมื่อ 39 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(432 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
20%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์ To give all Thai people a Bible to use and The skill to use it.ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: