something_apparels

Active เมื่อ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.7 เต็ม 5
(33.4พัน Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
(ภายในไม่กี่วัน)
จัดส่งสินค้าในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน ยกเว้นวันอาทิตย์ สำคัญมาก! กรุณาอ่านให้จบ -สินค้าใส่ไม่พอดีหรือได้รับของมีตำหนิ เปลี่ยนได้ (ไม่คืนเงินทุกกรณี) -ลูกค้าต้องทำการถ่ายคลิปขณะเปิดซองจนถึงขณะลองใช้งานไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ เผื่อต้องเคลม ไม่มีคลิปไม่รับเคลม ภาพถ่ายไม่รับเคลมทุกกรณี หากต้องการเคลมสินค้า รบกวนส่งคลิปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเคลม ทั้งนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้น ทางร้านจะได้ทราบสาเหตุและดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ🙏🏻ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: