ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(134 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
69%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)