ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(6.7พัน Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
100%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)