ShopeeUniversity

Active เมื่อ 11 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
0 Ratings
ประสิทธิภาพการแชท:
48%
(ภายในไม่กี่นาที)
ร้านค้านี้สร้างขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสื่อการสอนให้กับผู้ขายบนแพลตฟอร์ม Shopee ประเทศไทย ในกระบวนการจัดการสินค้า การลงขายสินค้าและการจัดการร้านค้า และกระบวนการที่ผู้ซื้อจะต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ขายกับ Shopee > Live เพื่อแชร์ความรู้และทักษะสำหรับผู้ขาย > ลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับเหล่า Expert > ถาม-ตอบ กันแบบสดๆ กับทุกข้อสงสัย > เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันทุกประเด็นที่น่าสนใจดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: