อภิชาต สังฆภัณฑ์

Active เมื่อ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.7 เต็ม 5
(136 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
62%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
"ร้านอภิชาต สังฆภัณฑ์" หรือ คนสุราษฎร์เรียกอีกชื่อว่า"ร้านหลิมกุล" เป็นร้านขายสังฆภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆครบวงจร และยังเป็นศูนย์จำหน่ายพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เดิมร้านอภิชาตเป็นร้านขายเครื่องเขียน แต่เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ทำการเปลี่ยนจากร้านเครื่องเขียนมาเป็นร้านสังฆภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมานานนับยี่สิบกว่าปีทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ อย่างครบวงจร และเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: