มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

Active เมื่อ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(194 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
90%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
เป็นระยะเวลาเกือบ30ปี ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินโครงการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับผืนป่าจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าในระดับนโยบาย การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตลอดจนถ่ายทอดแนวคิดและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านสื่อต่างๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seub.or.th หรือติดต่อ 0-2580-4381 , snf@seub.or.thดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: