Raminocraft

Active เมื่อ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(380 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
94%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
รามิโน่ Ramino บริษัทในเครือ ชาระมิงค์ 🌱จำหน่ายวัตถุดิบชา ตราระมิงค์ และกาแฟ ตรารามิโน่ ผลผลิตต้นน้ำจากไร่ชาระมิงค์ ที่ได้รับการรับรอง Organic USDA,EU แห่งแรกในประเทศไทย 🌱จำหน่ายชาชนิดพิเศษ กลุ่ม Artisan craft Tea ที่ผลิตล็อตเล็กๆ ปรุงในสไตล์ฝรั่งเศส โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพเทียบเท่าแรนด์ดังๆจากยุโรป ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ 🌱 จำหน่ายชากลุ่ม Specialty tea 🌱☕️🥤จำหน่ายวัตถุดิบชา กาแฟ คุณภาพเกรดเอ สำหรับลูกค้าซื้อไปชงดืมเอง หรือสำหรับร้านชา กาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหารดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: