มูลนิธิรามาธิบดีฯ

Active เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(5.3พัน Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
3%
(ภายในไม่กี่วัน)
มูลนิธิรามาธิบดีฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างกับสังคมและประชาชน กว่า50ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงดำเนินงานเป็น "สะพานแห่งการให้" พัฒนาวงการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน "คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด" โทร 02-201-1111ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: