mall inline badge
Thinkbeyond Book (ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์) หนังสือ พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Physics 08243
ยังไม่มีคะแนน
ข้อตกลงของ Shopee Mall
ดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำ
ช้อปสนุกกับดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่ Shopee Mall
ของแท้ 100%
Shopee รับประกันว่าสินค้าใน Shopee Mall ทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% หากคุณได้รับสินค้าปลอม Shopee การันตีคืนเงินเป็น 2 เท่า ของราคาสินค้าที่คุณจ่าย
คืนเงิน/สินค้าใน 15วัน
ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิดหรือมีตำหนิ คุณสามารถขอคืนเงิน หรือคืนสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณจะช้อปกับเราได้อย่างสบายใจ เพียงแค่แจ้งเรื่องภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยหากคำขอเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งสะดวก สบายใจ และไม่มีค่าใช้จ่าย
ช้อปต่อ
ดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำ
ของแท้ 100%ของแท้ 100%
คืนเงิน/สินค้าใน 15วันคืนเงิน/สินค้าใน 15วัน
เก็บเงินปลายทาง
ค่าจัดส่ง:
฿27
คุณลักษณะ
แบรนด์,นำเข้า / ในประเทศ
รายละเอียด

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Physics” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน จนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

การสอบ A–Level (Applied Knowledge Level) เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบวิชาสามัญ

มุ่งเน้นการสอบวัดความรู้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6 ตามหลักสูตรของ สพฐ. โดยคะแนน

ของ A–Level สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 3 รอบ คือ โควตา แอดมิชชัน และสอบตรง

ในการสอบ A–Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้

แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีโครงสร้างข้อสอบ

ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ กลศาสตร์ คลื่นกลและแสง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร และฟิสิกส์แผนใหม่

สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที

* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS

* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ

* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า