mall inline badge
Thinkbeyond Book (ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์) หนังสือ PERFECT SHORT NOTE AND LECTURE ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
ข้อตกลงของ Shopee Mall
ดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำ
ช้อปสนุกกับดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำที่ Shopee Mall
ของแท้ 100%
Shopee รับประกันว่าสินค้าใน Shopee Mall ทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% หากคุณได้รับสินค้าปลอม Shopee การันตีคืนเงินเป็น 2 เท่า ของราคาสินค้าที่คุณจ่าย
คืนเงิน/สินค้าใน 15วัน
ในกรณีที่คุณได้รับสินค้าผิดหรือมีตำหนิ คุณสามารถขอคืนเงิน หรือคืนสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการรับประกันว่าคุณจะช้อปกับเราได้อย่างสบายใจ เพียงแค่แจ้งเรื่องภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยหากคำขอเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งสะดวก สบายใจ และไม่มีค่าใช้จ่าย
ช้อปต่อ
ดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำดีลพิเศษแบรนด์ชั้นนำ
ของแท้ 100%ของแท้ 100%
คืนเงิน/สินค้าใน 15วันคืนเงิน/สินค้าใน 15วัน
เก็บเงินปลายทาง
ค่าจัดส่ง:
฿27
คุณลักษณะ
แบรนด์,ส่งจาก
รายละเอียด

PERFECT SHORT NOTE AND LECTURE ติวเข้ม ป.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.1 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และระหว่างภาคเรียน สารบัญ วิชาภาษาไทย • บทที่ 1 พยัญชนะไทย • บทที่ 2 สระ • บทที่ 3 วรรณยุกต์ • บทที่ 4 ตัวเลขไทย • บทที่ 5 มาตราตัวสะกด • บทที่ 6 คำควบกล้ำ • บทที่ 7 อักษรนำ • บทที่ 8 การผันคำ • บทที่ 9 การอ่านสะกดคำ • บทที่ 10 คำประสม • บทที่ 11 การแต่งประโยค • บทที่ 12 การฟัง การดู และการพูด วิชาคณิตศาสตร์ • บทที่ 1 จำนวน 1 ถึง 10 และ 0 • บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 • บทที่ 3 การลบสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 • บทที่ 4 จำนวน 11 ถึง 20 • บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนไม่เกิน 20 • บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ • บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก • บทที่ 8 จำนวนนับ 21 ถึง 100 • บทที่ 9 การวัดความยาว • บทที่ 10 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 • บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 • บทที่ 11 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 วิชาภาษาอังกฤษ • Alphabets • Numbers • Days and Months • My Family • My school • Myself • Body Parts • Vegetables and Fruits • Animals • A/An • Nouns •This, That/These, Those • is, am, are • has/have • like, don’t like • can, cannot • Question Words • Greetings วิชาวิทยาศาสตร์ • เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ • จิตวิทยาศาสตร์ • สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา • พืชรอบตัวเรา • ประเภทของพืช • สัตว์รอบตัวเรา • ตัวเราและการดูแลรักษา • อาหารที่เด็กควรรับประทานและอาหารที่เด็กไม่ควรรับประทาน • วัสดุและเสียง • แหล่งที่มาของวัสดุ • สมบัติของวัสดุ • ของใช้ • เสียงรอบตัวเรา • หิน • ลักษณะภายนอกของหิน • ท้องฟ้าของเรา วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม • เศรษฐศาสตร์ • ประวัติศาสตร์ • ภูมิศาสตร์ วิชาสุขศึกษา • บทที่ 1 การเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ • บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว • บทที่ 3 การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล • บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค • บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ • ศิลปะ บทที่ 1 ทัศนศิลป์ ดนตรี บทที่ 2 เสียงและการกำเนิดเสียง บทที่ 3 เพลงในชีวิตประจำวัน บทที่ 4 บทเพลงในท้องถิ่น • นาฏศิลป์ บทที่ 5 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน บทที่ 6 นาฏยศัพท์และภาษาท่า บทที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์ไทย บทที่ 8 การละเล่นของไทย วิชาการงานอาชีพ • บทที่ 1 งานบ้าน • บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย • บทที่ 3 งานเกษตร • บทที่ 4 งานประดิษฐ์ รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้ : แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า