mini Contract 1.0 : โปรแกรมจัดการสัญญาเช่าหอพัก ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายสิบปี ค้นหาข้อมูลง่าย แนบไฟล์เอกสาร
฿790
ยังไม่มีคะแนน
0 ขายแล้ว
เก็บเงินปลายทาง
ค่าจัดส่ง:
฿45
คุณลักษณะ
คลัง,ประเภทการประกัน
รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ระบบเก็บข้อมูลการทำสัญญาเช่าห้องพัก ที่เก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายสิบปี ค้นหาข้อมูลได้เร็วและง่าย แนบไฟล์เอกสารที่มีลายเซ็นในแต่ละสัญญาเช่าได้ ช่วยให้การจัดเอกสารที่เกี่ยวกับการเช่าห้องพักทำได้อย่างเป็นระบบ ออกใบเสร็จรับเงินและพิมพ์จากระบบได้โดยตรงสำหรับค่ามัดจำและค่าประกันห้องให้กับลูกค้าที่มาทำสัญญาได้ พิมพ์สัญญาเช่าออกจากระบบทั้งแบบฟอร์มเปล่าและแบบฟอร์มที่มีข้อมูลครบถ้วนในแต่ละสัญญาเช่าได้ สามารถเก็บรูปภาพของผู้ทำสัญญาเช่าและผู้ที่เข้าพักได้ นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าพักร่วมได้ไม่จำกัด เช่น เพื่อน, ภรรยา, สามี, ลูก เป็นต้น ระบบข้อมูลเสถียร ไม่ซับซ้อน เก็บข้อมูลได้นานมากกว่าสิบปี สามารถสำรองและกู้ข้อมูลคืนได้ง่ายเผื่อไว้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุต่างๆ หรือแม้แต่การนำข้อมูลดิบออกไปที่ไฟล์ Excel ก็สามารถทำได้ เก็บประประวัติการแก้ไขข้อมูลในแต่ละสัญญาเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับได้ เพิ่มสัญญาเช่าห้องพักได้ไม่จำกัด : สามารถเพิ่มสัญญาเช่าห้องพักได้ไม่จำกัด เก็บข้อมูลได้มากตั้งแต่เริ่มสร้างหอพักจนถึงปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ไม่ได้ใส่ตัวล็อคระบบใดๆ ไว้เลย ใช้ได้อย่างสบายใจ หมดกังวลกับการปิดกั้นต่างๆ บันทึกรูปภาพได้ : สามารถใส่รูปภาพของผู้ทำสัญญาเช่า, รูปภาพของผู้เข้าพักหลัก และรูปภาพของห้องได้ ทั้งนี้ช่วยให้ตรวจอสอบได้ง่ายและเร็ว ว่าผู้มาพัก เป็นตัวจริงหรือเป็นเพียงผู้ที่มีกุญแจห้อง การดูรูปแบบเต็มจอก็ให้คลิกขวาที่รูป หรือถ้าต้องการเปลี่ยนรูปก็ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รูป พิมพ์สัญญาเช่าจากระบบ : ดึงข้อมูลจากระบบมาพิมพ์ออกเป็นใบสัญญาเช่าอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ลำบาก เพียงแค่ตรวจสอบและเซ็นชื่อท้ายสัญญา ก็เสร็จสิ้นขั้นตอน ออกใบเสร็จและพิมพ์ได้จากระบบ : สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ในขั้นตอนการทำสัญญา ซึ่งอาจมีการรับเงินมัดจำและเงินค่าประกันห้องพัก ที่จำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้มาทำสัญญาเช่า เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งระบบเตรียมให้ทั้งแบบ “ต้นฉบับ” ที่ส่งให้ผู้ทำสัญญา และแบบ “สำเนา” ที่พนักงานหอพักควรเก็บไว้ ใส่โลโก้ของหอพักคุณเองได้ : ใส่โลโก้ของหอพักคุณจะไปปรากฏที่หัวกระเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ เช่น เอกสารใบสัญญาเช่า, เอกสารใบเสร็จรับเงิน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ลูกค้าที่มาเช่าห้องพักคุณ ว่ามีระบบงานที่เป็นมืออาชีพ ใส่ผู้เข้าพักร่วมได้ไม่จำกัด : นอกจากผู้เข้าพักหลักแล้วยังสามารถใส่ข้อมูลผู้เข้าพักร่วมได้ไม่จำกัด เช่น เพื่อน, ภรรยา, สามี, ลูก เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าห้องพักที่คุณปล่อยให่เช่า จะมีใครเข้ามาพักบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้สถานประกอบการ ของคุณเป็นแหล่งมั่วสุมในเรื่องที่ผิดกฏหมาย สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักอาศัยได้ทุกคน พิมพ์ฟอร์มเปล่าของสัญญาเช่าได้ : สามารถพิมพ์ฟอร์มเปล่าของสัญญาเช่าได้ ในกรณีต้องการกรอกข้อมูลทุกอย่างด้วยลายมือของผู้ทำสัญญา โดยหัวกระดาษมีโลโก้และที่อยู่ของหอพักคุณ ช่วยเสริมภาพลักษณ์หอพักของคุณให้ดีขึ้น ป้องกันการแก้ไขข้อมูล : มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูล หลังได้ทำสัญญาเช่าเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องจากการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ เก็บประวัติการแก้ไขข้อมูล : สามารถเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูล ขณะอยู่ในระหว่างการร่างสัญญาเช่า เพราะในบ้างครั้งผู้ทำสัญญาอาจขาดเอกสารบางอย่างที่ต้องกลับไปเอา ก็ใช้วิธีบันทึกร่างสัญญาเช่าไว้ก่อนก็ได้ จนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อย ค่อยมาปิดสัญญาเช่าได้ นำข้อมูลออก Excel ได้ : การนำข้อมูลออก Excel ได้ ช่วยให้การนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไปใช้ต่อได้อย่างยืดหยุ่น ในรูปแบบที่เจ้าของหอพักต้องการ เช่น การพล็อตกราฟ, การนำเสนอต่างๆ เป็นต้น แนบไฟล์เอกสารได้ไม่จำกัด : สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ เช่น เอกสารใบสัญญาเช่า-มีลายเซ็น, ใบเอกสารใบเสร็จ-มีลายเซ็น, เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ทำสัญญาเช่า, สำเนาทะเบียนบ้านผู้ทำสัญญาเช่า เป็นต้น โดยไฟล์แนบเหล่าจะแยกตามแต่ละเลขที่สัญญาเช่า ช่วยให้การเก็บเอกสารทำได้อย่างเป็นระบบ หรือถ้าเอกสารจริงสูญหาย ก็สามารถใช้เอกสารไฟล์แนบจากระบบมาช่วยได้ (ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์ = เปิดไฟล์แนบ) ล้างฐานข้อมูลตัวอย่าง : จะมีฐานข้อมูลตัวอย่างหลังการติดตั้งระบบ ช่วยในการทดลอง, ทำความคุ้นเคยกับระบบงาน เพื่อให้เข้าใจและชำนาญก่อนใช้งานจริง จากนั้นก็ให้ล้างฐานข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งจะทำได้ครั้งเดียว (เป็นการป้องกันไม่ให้ล้างข้อมูลซ้ำ หลังการใช้งานจริง) ระบบตรวจสอบลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ : ซอฟต์แวร์ของเราทุกตัว จะมีระบบตรวจสอบลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ (ยกเว้นตัวที่แจกฟรี) ที่ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของใลเซ่น, หมายเลขซีเรียล แนะนำให้ใส่ให้เรียบร้อยก่อนใช้งานจริง (ไฟล์เอกสารไลเซ่นจะมาพร้อมสินค้าที่ส่งไปให้ ควรเก็บไว้ให้ดี) ง่ายในการสำรองข้อมูล : การสำรองข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย มีความจำเป็น และควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง Copy โฟลเดอร์ C:\MAEPLA\miniPayroll เก็บไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุที่ต้องกู้คืนข้อมูลเก่า ก็เพียง Copy โฟลเดอร์ที่สำรองไว้ มาทับที่ C:\MAEPLA\miniPayroll ระบบก็ใช้ได้ปกติ รายการสินค้าที่บรรจุในพัสดุที่ส่งให้ : สินค้าจะถูกส่งให้ลูกค้าในซองสีน้ำตาลขนาด A5 โดยมีแฟลชไดร์ฟทีเก็บไฟล์ของซอฟต์แวร์, คู่มือใช้งานและอืนๆ, เอกสาร license เฉพาะเจาะจงให้กับผู้ซื้อ, เอกสาร invoice ของทาง Shopee

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า