Payroll 10.0 : โปรแกรมจัดการเงินเดือน (Payroll) + ระบบข้อมูลพนักงาน (Personal Information) + ระบบ Time Attendance
เก็บเงินปลายทาง
ค่าจัดส่ง:
฿45
คุณลักษณะ
แบรนด์,ประเภทการประกัน
รายละเอียด

ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือน (สำหรับพนักงานไม่เกิน 100 คน) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปกติจะมีการเข้างานช่วงออฟฟิค, กะเช้า, กะบ่าย, กะดึก ส่วนบริษัทห้างร้านทั่วไป ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้เช่นกัน เพราะง่ายกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่าโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวมระบบหลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน มีทั้งระบบข้อมูลพนักงาน (Personal Information System), ระบบจัดการเงินเดือน (Payroll) ที่ดึงข้อมูลจากข้อมูลพนักงานมาใช้งาน และสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือน, สร้างไฟล์แนบสมทบประกันสังคมและไฟล์แนบ ภงด.1 เพื่อส่งสรรพากร ในแต่ละเดือนได้, ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 ทวิ ประจำปีได้ ซอฟต์แวร์นี้ได้ใช้ระบบการรักษาความลับในระดับสูง ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญไว้ เช่น เงินเดือน, รายได้, ข้อมูลส่วนตัวพนักงานและอื่นๆ ซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ไอทีของคุณ ก็ไม่สามารถ hack ข้อมูลได้ จึงให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลได้ พิมพ์สลิปเงินเดือน พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 50 ทวิ (ฉบับ 1-4) สร้างไฟล์ ใบแนบ ภ.ง.ด.1 เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ในแต่ละงวด สร้างไฟล์ เพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ในแต่ละงวด สร้างไฟล์ เพื่อนำส่งธนาคาร ในแต่ละงวด เพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการของรายได้ต่างๆ ในแต่ละงวด เพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการของการหักเงินต่างๆ ในแต่ละงวด ดึงข้อมูลบุคคล และข้อมูลบัญชีธนาคารจากระบบ PIM อัตโนมัติ เลือกหรือไม่เลือกเข้าประกันสังคม และคำนวณการหักเงินให้อัตโนมัติ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อัตโนมัติ ตามเงินได้มาตรา 40 (1) ระบบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีของพนักงาน เพื่อใช้ร่วมกับการคำนวณภาษี ระบบการปิดงวดประจำเดือน เพื่อป้องกันการแกไขข้อมูลย้อนหลัง ดึงข้อมูลดิบของ payroll ในแต่ละงวด ออกเป็นไฟล์ Excel ดูประวัติการแก้ไขข้อมูล payroll ของพนักงงานแต่ละรายย้อนหลังได้ เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว Tekco รุ่น K50 แบบอัตโนมัติ อัพโหลดข้อมูลการสแกนนิ้ว จากเครื่องสแกนนิ้ว Tekco รุ่น K50 เข้าระบบ TA ได้โดยตรง อัพโหลดข้อมูลการสแกนนิ้ว / รูดบัตร / สแกนหน้า จากไฟล์ Excel เข้าระบบ TA (ยืดหยุ่นสำหรับเครื่องสแกนยี่ห้อ/รุ่นอื่นๆ ในท้องตลาด) อัพโหลดข้อมูลรหัสและชื่อพนักงานเข้าไปที่เครื่องสแกนนิ้ว Tekco รุ่น K50 โดยตรงผ่านระบบ LAN (Local Area Network) ดาวน์โหลดข้อมูลลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนนิ้ว Tekco รุ่น K50 เข้าระบบ TAโดยตรงผ่านระบบ LAN (Local Area Network) การโคลนข้อมูลลายนิ้วมือ/รหัส/ชื่อพนักงาน จากระบบ TA ไปที่เครื่องสแกนนิ้ว Tekco รุ่น K50 เครื่องใหม่ ผ่านระบบ LAN (Local Area Network) กำหนดกะทำงานของพนักงานรายวันและรายเดือนที่มีช่วงพักเบรคและช่วงทำงานได้หลายช่วง, ยืดหยุ่น และไม่จำกัดจำนวนกะทำงาน ดึงข้อมูลการลงเวลาทำงานจากไฟล์ Excel (เพิ่มความยืดหยุ่น ในกรณีที่ใช้เครื่องสแกนยี่ห้ออื่น ก็สามารถอัพโหลดเข้าฐานข้อมูลระบบ Payroll ได้) กำหนดข้อมูลรายได้ประจำพนักงานได้ไม่จำกัด และแยกชัดเจนระหว่าง “เงินเดือน” กับ “เงินรายวัน” เพื่อใช้การคำนวณภาษี, โอที, สมทบประกันสังคม ให้เลือกได้ว่าต้องการสมทบประกันสังคมหรือไม่ รายพนักงาน มีระบบ AI ช่วยจับคู่ เข้างาน-เลิกงาน จากข้อมูลการสแกนนิ้ว / รูดบัตร / สแกนหน้า ช่วยให้งานง่ายขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สามารถจับคู่ เข้างาน-เลิกงาน แบบทำเอง จากข้อมูลการสแกนนิ้ว / รูดบัตร / สแกนหน้า โดยการใช้เมาส์ลากแล้ววาง มีระบบตรวจสอบการสแกนนิ้วเบิ้ล (พนักงานเผลอเรอ สแกนนิ้วซ้ำซ้อน) โดยใช้สีแยกออกมาให้ชัดเจน มีระบบตรวจสอบการลืมสแกนนิ้ว (พนักงานเผลอเรอ ลืมสแกนเข้างาน หรือ ออกงาน) โดยใช้สีแยกออกมาให้ชัดเจน มีระบบตรวจจับ การเข้างานสาย หรือออกก่อน ครอบคลุมทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน โดยใช้สีแยกออกมาให้ชัดเจน มีระบบตรวจจับ การทำงานโอที จากผลการจับคู่ของการสแกนนิ้ว โดยใช้สีแยกออกมาให้ชัดเจน มีระบบ AI ช่วยคำนวณโอที 1.5 เท่า ของพนักงานรายวันและรายเดือน เมื่อทำงานนอกเวลา ในวันทำงานปกติ มีระบบ AI ช่วยคำนวณโอที 2.0 เท่า ของพนักงานรายวัน เมื่อทำงานในวันหยุด แต่อยู่ในช่วงเวลาทำงานปกติ มีระบบ AI ช่วยคำนวณโอที 3.0 เท่า ของพนักงานรายวันและรายเดือน เมื่อทำงานในวันหยุด และเลยเวลาทำงานปกติ มีระบบ AI ช่วยคำนวณโอที 1.0 เท่า ของพนักงานรายเดือน เมื่อทำงานในวันหยุด แต่อยู่ในช่วงเวลาทำงานปกติ สามารถแก้ไขข้อมูลการทำโอที ที่ระบบคำนวณให้อัตโนมัติได้ เช่น ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินโอที เพราะยังไม่ขออนุญาต, ทำชั่วโมงเกินที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น สามารถแก้ไขข้อมูลการหักเงินเพราะขาดงานได้ สามารถแก้ไขข้อมูลการหักเงินเพราะมาสาย - เลิกงานก่อนได้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ การคีย์ข้อมูล เข้างาน-เลิกงาน แบบ manual ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น มีระบบฐานข้อมูล archive ของข้อมูลการสแกนนิ้วพนักงาน ที่ออกแบบให้เก็บข้อมูลได้หลายสิบปี โดยที่ไม่หน่วงระบบให้ทำงานช้าลง และดูย้อนหลัง หรือนำออกเป็นไฟล์ Excel ได้สะดวก กำหนดประเภทการลาหยุดได้ไม่จำกัด มีทั้งแบบลาหยุดรับเงินและไม่รับเงิน กำหนดปฏิทินวันหยุดได้ไม่จำกัด มีทั้งแบบวันดหยุดปกติและวันหยุดพิเศษ มีระบบการ ขอลาหยุด / อนุมัติใบลาหยุด โดยมีการตรวจเช็คโควต้าวันหยุดในแต่ละประเภทว่าใช้เต็มหรือไม่ ในขั้นตอนการขอลาหยุด สามารถแนบไฟล์ ในการขอลาหยุดได้ เช่น เอกสารใบรับรองแพทย์ สามารถนำข้อมูล เข้างาน-เลิกงาน, โอที, มาสาย, ออกก่อน ไปที่ Excel ได้ เป็นระบบรักษาความลับระดับสูง เข้ารหัสข้อมูลไว้หลายชั้น สร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่รั่วไหล แม้แต่พนักงานไอทีก็ไม่สามารถถอดรหัสได้ เก็บประวัติสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิค, การรักษาพยาบาล เก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, รูปถ่าย เป็นต้น เก็บข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์มือถือ, ที่อยู่ปัจจับ, เมล์, ไอจี, เฟสบุ๊ค เป็นต้น เก็บข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน เช่น แม่, พ่อ หรือญาติผู้ใกล้ชิด เป็นต้น และอื่นอีกมาก... (เนื่องจากใส่ได้ไม่เกิน 5000 อักษร ให้ทักแชทมา ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า