DenChan Factory

Active เมื่อ 7 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
1 Rating
ประสิทธิภาพการแชท:
13%
www.denchan.com โรงงานอุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผา เด่นจันทร์ ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องดินเผาคุณภาพ ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เกิดจากการคลุกคลีอยู่กับกระเบื้องดินเผามานานเกือบศตวรรษ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเด่นจันทร์มีชื่อเสียงในวงการดินเผา เราจึงได้พยายามคิดค้น ออกแบบ ทดลอง และปรับปรุงเทคนิควิธีและขั้นตอนการผลิตต่างๆตลอดมามาวันนี้จึงมีเด่นจันทร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำกระเบื้องดินเผาอย่างแท้จริง ติดต่อ 081-908-6338 ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: