ParadigmiStore

Active เมื่อ 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(26 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
75%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
Paradigm iStore (พาราไดม์ ไอสโตร์) เป็นร้านค้าออนไลน์ของบริษัทพาราไดม์ ฟาร์มาฯ สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาสมุนไพรของบริษัทฯ ซึ่งทำการผลิตภายใต้มาตรฐานที่ดี ได้รับการรับรอง หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) อย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยังมีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และการทดลองในมนุษย์อย่างเพียงพอว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: