Modela โมเดล่า

Active เมื่อ 36 นาที ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.7 เต็ม 5
(7พัน Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า IoT Home Automation ทั้งที่คิดค้นเป็นนวัตกรรมของตนเองและสินค้าที่นำเข้ามาคัดกรองคุณภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: