ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(2 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: