Nature Biotec Shop

Active เมื่อ 34 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
5.0 เต็ม 5
(127 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
25%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
ด้วยแรงบันดาลใจจากบริษัทยา ยักษ์ใหญ่ ผู้สร้างตำนานของการเติบโต จากบริษัทขนาดเล็กที่ก่อตั้งและบริหารธุรกิจของคุณพ่อ ด้วยจรรยาบรรณที่ยึดมั่นที่จะให้ประชาชนคนไทยทุกระดับ ได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ มาสู่ผู้คนนับล้าน จากความท้าทายที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัญหาสุขภาพต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงลักษณะการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ห่างไกลจากธรรมชาติ มากดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: