MoonMoon มุ่นมุ่น พันธุ์ไม้

Active เมื่อ 3 นาที ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.8 เต็ม 5
(99 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
92%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
สินค้าหลักของเราคือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบรนด์ “ 𝗡𝗔 𝗡𝗢𝗡𝗧 (ณ นนท์)”ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านเรือนที่แก้ปัญหาเฉพาะทางสำหรับลูกค้าที่แพ้หรือระคายเคืองกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากสารเคมีทั่วไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า ((Laundry Care) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน (Home care) สินค้ารองคือ สินค้าเกษตรต้นไม้และเมล็ดพันธุ์ โดย MoonMoonพันธุ์ไม้ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: