Hugpun_Official.

Active เมื่อ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(1.2พัน Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
72%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
"Hugpun" มาจากคำว่า รักกันปันกัน...เราเป็นสินค้าข้าวไทยคุณภาพ เป็นสินค้านวัตกรรมข้าวไทย มาจากข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดภัย มาตราฐานการส่งออก ภายใต้หลังคาบ้าน Medifoods ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากยกระดับข้าวไทยให้เป็นมาตราฐานสากล ด้วยความร่วมมือจากการทำวิจัยค้นคว้าร่วมกับหลายๆสถาบัน เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น เป็นต้น ทั้งนี้จากรายงานวิจัยบางเรื่องได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลก Nutrition Journal... #ภูมิใจข้าวไทย #ภูมิใจในความเป็นไทย ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: