Lavish_Thailand

Active เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(130 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
9%
สุขภาพที่ดีคือจุดมุ่งหมายหลักของเรา เราเริ่มต้นมาจากการที่เราสุขภาพไม่ดี และชีวิตของเราพัง ส่งผลให้เรามีแรงผลักดันที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตัวของเราเอง คุณพ่อคุณแม่ และ ครอบครัวของเรา ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เราทำทุกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจให้คนในครอบครัวของเราใช้ได้ เพราะฉะนั้น เราจึงมั่นใจว่า ลูกค้าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี เหมือนคนในครอบครัวของเรา ขอบพระคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะ เจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณีดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: