K-Organic

Active เมื่อ 9 เดือน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
0 Ratings
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
กฤษณกรณ์ ออร์กานิคฟาร์ม เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ( ออร์แกนิค ) ของประเทศไทย โดยส่งออกไปต่างประเทศ และรับจ้างผลิต (OEM) ให้แบรนด์ข้าวต่างๆ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น EU, NOP & USDA (USA) ,COR (Canada) และJAS (Japan) โดยได้รับใบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วนประกอบด้วยฟาร์มออร์แกนิค โรงงานออร์แกนิค บรรจุภัณฑ์ออร์แกนิค และการทำการค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค รวมถึงรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP กำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 3,400 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 90,000 ไร่ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: