Hor.Boutique Hommali Organic Rice

Active เมื่อ 27 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(7 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
17%
ข้าวฮอร์ ข้าว Hor.Boutique ข้าวอินทรีย์สุรินทร์ ข้าวออร์แกนิคจังหวัดสุรินทร์ เราคัดสรรข้าวอินทรีย์ชั้นเยี่ยมพันธุ์ดี เช่น ข้าวหอมมะลิ, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวกล้องปกาอำปึล, ข้าวผสมห้าสายพันธุ์, ข้าวกล้องมะลินิลสุรินทร์ และ ข้าวกล้องมะลิแดง เพาะปลูกปีละครั้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เราใส่ใจในทุกกระบวนการเกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ จากที่นาอินทรีย์ส่งมอบคุณค่า ข้าวอินทรีย์ 100% จากมือชาวนาสู่ผู้บริโภค ข้าวสุรินทร์ของเราได้รับมาตรฐาน Organic Thailand, PGS Thailand, EU, IFOAM,NOP ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: