HIS eStore

Active เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(413 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
49%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
HIS eStore จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทดำเนินการโดยบริษัท เอชไอเอส ทัวร์ส์ จำกัด นอกจากบริการด้านทัวร์แล้ว บริษัทได้ดำเนินธุรกิจแนวใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุค New Normal โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูง มาตรฐานญี่ปุ่น เป็นต้นดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: