eastflowers

Active เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
0 Ratings
ประสิทธิภาพการแชท:
57%
เราได้นำผ้าพื้นเมืองเหล่านี้มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ กระเป๋าผ้าบาติก กระเป๋าผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้าพื้นเมือง รวมถึงของใช้อื่นๆ เช่น กระบะใส่ของ ผ้ากันเปื้อน ของใช้ในครัว หมอนอิง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้เราใส่ใจรายละเอียดของการผลิตไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้า การออกแบบ การตัดเย็บ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งความ สวยงาม และประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และปรารถนาที่จะทำให้ทุกท่านได้ชื่นชมเสน่ห์ความสดใสของอาเซียนดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: