BQ Co.,Ltd.

Active เมื่อ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ให้คะแนน:
4.9 เต็ม 5
(80 Ratings)
ประสิทธิภาพการแชท:
68%
(ภายในไม่กี่ชั่วโมง)
BQ BEST QUALITY เราคือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ของแบรนด์ LEONICS , SPEC , NUBOS ลีโอนิคส์เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ที่ได้มาตรฐาน มอก., ISO 9001 และ ISO 14001 ผลิตสินค้าคุณภาพมาแล้วมากกว่า 25 ปี ด้วยปณิธานและความทุ่มเทในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เรามีสินค้าเครื่องสำรองไฟ ยูพีเอส (UPS), เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer), แบตเตอรี่ (Battery) แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์, ชาร์จเจอร์ คุณภาพดี ดูเพิ่มเติม
บัญชีที่ตรวจสอบแล้ว: