ประกาศผลผู้ชนะเกม Where is Santa?

ประกาศผลผู้ชนะจากเกม Where is Santa?

Shopee Blog ได้จัดส่งโค้ดส่วนลดให้ผู้ชนะทุกรอบทางอีเมลแล้ว

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับโค้ดส่วนลด กรุณาเช็คที่ spam และ junk ในอีเมลของท่าน

รอบที่ 1

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (12:00 – 16:00 น.)
Shopee จะส่งโค้ดส่วนลดให้ทางอีเมลที่ใช้เล่นเกมภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

♠ Voucher Code 1,000 ฿

♣ Voucher Code 500 ฿

♥ Voucher Code 200 ฿

♦ Voucher Code 50 ฿

รอบที่ 2

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 (19:00 – 23:00 น.)
Shopee จะส่งโค้ดส่วนลดให้ทางอีเมลที่ใช้เล่นเกมภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

♠ Voucher Code 1,000 ฿

♣ Voucher Code 500 ฿

♥ Voucher Code 200 ฿

♦ Voucher Code 50 ฿

รอบที่ 3

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 3 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 18:00 น.
Shopee จะส่งโค้ดส่วนลดให้ทางอีเมลที่ใช้เล่นเกมภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

♠ Voucher Code 1,000 ฿

♣ Voucher Code 500 ฿

♥ Voucher Code 200 ฿

♦ Voucher Code 50 ฿

รอบที่ 4

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 4 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 12:00 น.
Shopee จะส่งโค้ดส่วนลดให้ทางอีเมลที่ใช้เล่นเกมภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

♠ Voucher Code 1,000 ฿

♣ Voucher Code 500 ฿

♥ Voucher Code 200 ฿

♦ Voucher Code 50 ฿