ประกาศผลผู้ชนะเกม Where is Santa? เช็ครายชื่อที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะจากเกม Where is Santa?

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 18:00 น.
Shopee จะส่งโค้ดส่วนลดให้ทางอีเมลที่ใช้เล่นเกมภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

♠ Voucher Cost 1000 ฿

   1. ชยากร ปราชชญากุล                       E-mail : miechayakxxx@hotmail.com

♣ Voucher Cost 500 ฿

   1. พรรณราย ศิริจรรยา                         E-mail : phannarai.xxx@gmail.com
   2. ฤบิณฑ์ วงศ์ไวโรจน์                         E-mail : torza_xxx@hotmail.com
   3. นันทิดา สุสัณฐิตพงษ์                       E-mail : puknantxxx@gmail.com

♥ Voucher Cost 200 ฿

   1. พลากร จิตรชูชื่น                              E-mail : palagxxx@hotmail.com
   2. วนัสนนันท์ จตุเเสน                          E-mail : wanasanan8xxx@gmail.com

♦ Voucher Cost 50 ฿

   1. วันเพ็ญ แตงงาม                              E-mail : iwanxxx@gmail.com
   2. สรรศิลป์ ตั้งนิรันดร์กุล                      E-mail : sansxxx@gmail.com
   3. วัชระ เเซ่ซ้ง                                    E-mail : momentum160xxx@gmail.com
   4. รุ่งโรจน์ เมตตะธำรงค์                       E-mail : ryo33xxx@gmail.com
   5. นิทัศน์ สุสัณฐิตพงษ์                        E-mail : nitatxxx@yahoo.com
   6. เพชรรัตน์ เตโชฬาร                         E-mail : p.lxxx@hotmail.com
   7. พรนภา สิทธิพูนปวีร์                        E-mail : nutlovexxx@hotmail.com
   8. ศศิตา สีอ่อน                                  E-mail : dtacc12xxx@gmail.com
   9. อรอุมา สุสัณฐิตพงษ์                       E-mail : puknantxxx@yahoo.com
   10. นิรา คงเงินไพศาล                          E-mail : nirako7xxx@gmail.com
   11. ลูกปลา น้อย                                  E-mail : fisho7xxx@gmail.com
   12. ฟ้าใส ยามเช้า                                E-mail : fasaizaxxx@gmail.com
   13. kiatboon angkavichai                  E-mail : king.queen2xxx@hotmail.com
   14. ประชา มีบุญ                                  E-mail : king.queen2xxx@hotmail.com
   15. ธชา ชุดเชื้อ                                   E-mail : thacha.nighxxx@gmail.com
   16. สมศักดิ์ ลีมะทวีกูล                         E-mail : somlxxx@gmail.com
   17. Nuttapath Sriraroonsawang        E-mail : pondsskingxxx@gmail.com
   18. กนกรัตน์ รติปกรณ์                          E-mail : tau882xxx@gmail.com
   19. นิรชา กลิ่นหอม                              E-mail : ooylio13xxx@hotmail.com
   20. ศศิประภา หลุ่นประพันธ์                  E-mail : sasiprapa.xxx@hotmail.com
   21. จีรภา เทพารักษ์                             E-mail : poo.ooqxxx@gmail.com
   22. กิตติพงษ์ จิตขาว                            E-mail : kjittixxx@gmail.com
   23. วิมลณัฐ จำปาเงิน                           E-mail : Wimonnuxxx@gmail.com
   24. พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร              E-mail : my_happy_fuxxx@hotmail.com
   25. เตวิช สุขสวัสดิ์อำนวย                     E-mail : taevxxx@gmail.com
   26. nattapon imkeart                         E-mail : zyphexxx@live.com
   27. Nongluck Suwattanakorn            E-mail : n_xxx@yahoo.com
   28. Peam Suwattanakorn                   E-mail : peam_s_2xxx@anglosingapore.ac.th
   29. ชนทัต ราษอาษา                            E-mail : chayatas2xxx@gmail.com
   30. นฤมล ยินดี                                     E-mail : 0989969703xxx@gmail.com
   31. วจีพร เชื้อพระซอง                          E-mail : chuaephrasxxx@gmail.com
   32. ลัทธวัฒน์ จิตต์ศรัทธา                      E-mail : tod_xxx@msn.com
   33. จิรพัฒน์ ทองศรีจันทร์                      E-mail : dragonicxxx@hotmail.com
   34. นพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์                     E-mail : aass123ohmxxx@gmail.com
   35. Saksith Wisadpanpong                E-mail : saksithxxx@gmail.com
   36. Tipmanee Thongto                      E-mail : ms.tipmaxxx@gmail.com
   37. บัณฑูร รอดเส็ง                              E-mail : be.buntxxx@gmail.com
   38. วรามร พลเยี่ยม                              E-mail : varamxxx@hotmail.com
   39. พิมพ์ภาคินี วุฒิเสถียร                     E-mail : Pim23sxxx@gmail.com
   40. นครินทร์ เสมอไว                          E-mail : sultan_dcsexxx@hotmail.com
   41. ศักดิ์สิทธิ์ ราชชมภู                        E-mail : saksit_ratchomxxx@hotmail.com
   42. ศุภณัฐ วังทิพย์                             E-mail : gzom123xxx@gmail.com
   43. Tuangporn Lobchang                E-mail : tuangpornlobchxxx@gmail.com
   44. สมภพ แซ่เบ๊                                E-mail : bluedragon_lxxx@hotmail.com
   45. สุรัตน์ บุญคง                                E-mail : long9xxx@gmail.com
   46. ปาณิสรา บุตรเตือน                       E-mail : panisava2xxx@gmail.com
   47. สุพัตตรา ธนาคุณ                          E-mail : put.traxxx@gmail.com
   48. ธนพล ธนกาญจน์                          E-mail : higooxxx@gmail.com
   49. กัญญาณัฐ เเพงกันญา                   E-mail : kunyanutpaengkuxxx@gmail.com
   50. สาธิต เจริญ                                  E-mail : akazxxx@gmail.com
   51. สุชาดา จันทร์กระจ่าง                    E-mail : kakey_cxxx@hotmail.com
   52. ลวิณี วังชนะจิตชน                        E-mail : waanilxxx@hotmail.com
   53. tony straker                                E-mail : tony92xxx@gmail.com
   54. มณีนุช แก้วสุวรรณ                        E-mail : maneenuch1xxx@gmail.com
   55. จินดารัตน์ ชินจรัสเลิศ                    E-mail : a.s.lightxxx@hotmail.com
   56. ปฏิพัทธ์ จิระวัฒน์                          E-mail : mzxxx@hotmail.com
   57. วัทธิกร แก้วบุดตา                          E-mail : ddaisyer2xxx@gmail.com
   58. ปุณณวัชร ศิริขันธ์                          E-mail : punnawut2xxx@gmail.com
   59. ศักดิเดช ฉายวิริยะ                        E-mail : sakdidecxxx@icloud.com
   60. วราทิตย์ ศรีบุรมย์                          E-mail : varatis.8xxx@gmail.com
   61. Sabaitip Sena                              E-mail : tbmobile2xxx@gmail.com
   62. อาทิตยา อินต๊ะสุวรรณ                    E-mail : intasuwaxxx@gmail.com
   63. ธนโชติ วิชาเรือง                            E-mail : dreamza12xxx@gmail.com
   64. ภรณ์ชุดา ทิสยากร                         E-mail : paer-kumxxx@hotmail.com
   65. ปนัดดา เปรมจิตต์ชื่น                      E-mail :panaddapremjitcxxx@gmail.com
   66. สรวิศ จิตณรงค์​                              E-mail : sorawitxxx@gmail.com
   67. พัช​รินทร์​ เนื่องอุบล​                        E-mail : aoae2xxx@gmail.com
   68. วลัยลักษณ์ ศิริกุล                          E-mail : lookkadkonnaxxx@gmail.com
   69. Natphat Rattanagornpaiboon    E-mail : hippotoxxx@gmail.com
   70. Man kanchan                              E-mail : cny_chxxx@hotmail.com
   71. phermkiat wongkirachalearn      E-mail : perm.wxxx@gmail.com

 

ประกาศผลการเล่นเกมตามหาซานต้ารอบที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น.