3 ตัวเลือกสินค้า
พริกจินดาแดง พริกสด🌶️🌶️🌶️🌶️
ไม่พบช่องทางการจัดส่ง โปรดตรวจสอบกับร้านค้าอีกครั้ง
คุณลักษณะ
น้ำหนัก,อายุการเก็บรักษา
รายละเอียด

พริกจินดาแดงคัดสวยสดจากสวนทุกวัน ส่งจากสวนจันทบุรี​ สวนนัดดาภา ได้รับการรับรองตามาตรฐาน​การปลูก​ GAP​ เลขที่​ รหัสรับรอง​ กษ 03-9001-37486298373 รหัสแปลง​ 22040100-9373-0001-0381 สามารถ​กดสั่งซื้อ ราคาจะลดลงตามปริมาณสั่งซื้อ ราคาพริกขึ้นลงตามตลาด

แชทเลย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ซื้อสินค้า